Projectontwikkeling

Mede vanuit de behoefte tot continu´teit van werkzaamheden is dit onderdeel vanaf het begin opgepakt. Projectontwikkelingen van zowel woningbouw als utiliteitsgebouwen,

• locatie en haalbaarheidsonderzoek,
• overleg gemeente, bestemmingsplan,
• overleg nutsbedrijven, waterschap en dergelijke,
• stedenbouwkundige invulling,
• overleg met makerlaar(s),
• samenwerking met architectenbureau(s),
• contractering van marktpartijen.