Directievoering

Optredend als rechterhand van de opdrachtgever samen het bouwproces vormgeven. Van het samenstellen van een programma van eisen, keuze bouwpartners tot en met de realisatie van nieuw als verbouw.

• vertegenwoordiging van de opdrachtgever,
• het begeleiden en samenstellen van het programma van eisen,
• op basis van kerngetallen het opstellen van een investeringsoverzicht,
• het verzorgen van een tijdschema van start proces tot de oplevering,
• selecteren en contracteren van:
  - architect,
  - constructeur,
  - installatieadviseur,
  - bouwpartners.
• houden en verzorgen van bouwvergaderingen,
• uitvoeringsbegeleiding,
• opleveringen en nazorg.