Bouwbegeleiding

Een variant op directievoering. In deze constructie kunnen wij in samenspraak met u als opdrachtgever het bouwproces in onderdelen inkopen en uitbesteden, uitvoeringsbegeleiding en controle.

• vertegenwoordiging van de opdrachtgever,
• het begeleiden en samenstellen van het programma van eisen,
• op basis van kerngetallen het opstellen van een investeringsoverzicht,
• het verzorgen van een tijdschema van start proces tot de oplevering,
• selecteren en contracteren van:
  - architect,
  - constructeur,
  - installatieadviseur,
  - bouwpartners.
• inkopen en uitbesteden van onderdelen van het bouwproces,
• controle van het bouwproces zowel in kwaliteit als tijd.
• houden en verzorgen van bouwvergaderingen,
• opleveringen en nazorg.